II Forum Bezpieczeństa Morskiego Państwa

W Aktualności by KenBIT

W dniu 19.01.2017 r. odbyła się w hotelu Novotel Airport już druga edycja Forum Bezpieczeństwa Morskiego Państwa zorganizowana przez Zarząd Targów Warszawskich i Akademię Marynarki Wojennej z Gdyni. Forum to wydarzenie, na którym przedstawiciele Rządu RP, jak również instytucji centralnych prezentują strategię i politykę w zakresie kierunków rozwoju MW RP. Pierwsze wystąpienie miał Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Pan Minister Tomasz Szatkowski, który podkreślił, że rozwój i modernizacja Marynarki Wojennej RP jest priorytetowym działaniem dla obecnego Rządu RP. Forum cieszy się już dużym zainteresowaniem i ma stałych uczestników. W tym roku udział wzięło ponad 200 osób z rożnych instytucji kreujących politykę w zakresie rozwoju branży morskiej w Polsce, rozwoju i modernizacji technicznej Marynarki Wojennej RP jak i firm oferujących produkty i systemy dla nowo budowanych czy modernizowanych okrętów MW RP.

Firma KenBIT miała zaszczyt uczestniczyć w tegorocznym Forum. Wśród licznej grupy prelegentów Prezes KenBIT Dariusz Koenig przedstawił prezentację pt. „PROPOZYCJA CYFRYZACJI ŁĄCZNOŚCI TAKTYCZNEJ MW”, w której to przedstawił zarys i możliwości rozwoju systemów łączności taktycznej MW RP w zakresie jej cyfryzacji. Prezes Koenig podkreślił, że Marynarka Wojenna RP była pierwszym rodzajem Sił Zbrojnych, która już w pierwszych latach po wstąpieniu do NATO osiągnęła pełną interoperacyjność z innymi marynarkami krajów członkowskich. Natomiast sposób wykorzystania posiadanych środków łączności praktycznie nie zmieniły się od czasu wstąpienia Polski do NATO. Okręty zostały wyposażone w nowe radiostacje, modemy oraz sojusznicze urządzenia kryptograficzne i utajniania mowy. Brak ujednolicenia architektury sprzętowej środków łączności taktycznej na wszystkich okrętach MW RP i wykorzystania ich nowoczesnej funkcjonalności i możliwości technicznych, spowodowany jest brakiem środków finansowych. Marynarka Wojenna RP stara się “iść do przodu” i w tym zakresie firma KenBIT przedstawiła możliwości rozwoju systemów łączności taktycznej w sieciach radiowych HF/VHF/UHF w zakresie cyfryzacji usług telekomunikacyjnych.

Forum to okazja do rozmów, wymiany zdań, doświadczeń i sugestii w zakresie propozycji nowoczesnych rozwiązań jakie oferują firmy polskiego przemysłu i zagraniczni partnerzy w zakresie modernizacji technicznej MW RP. Należy pogratulować Zarządowi Targów Warszawskich i Akademii Marynarki Wojennej za pomysł i inicjatywę realizacji takiego przedsięwzięcia, jak również za sukces jaki już odniosło Forum. Jak widać Forum wpisało się już w kalendarium corocznego wydarzenia branży przemysłu morskiego.