Konferencja planistyczna MPC CWIX 2017

W Aktualności by KenBIT

W dniach 24 – 27 stycznia w Slagelse (Dania) odbyła się główna konferencja planistyczna z udziałem naszego zespołu do planowanego w czerwcu br. ćwiczenia CWIX 2017. W trakcie konferencji ustalono przebieg ćwiczenia, organizację ćwiczebnych struktur bojowych oraz scenariusze ćwiczenia.

Ćwiczenie interoperacyjności CWIX, będące dorocznym przedsięwzięciem Sojuszniczego Dowództwa Transformacji (ACT) odbędzie się w dniach 12-30 czerwca 2017 r. na terenie Joint Force Training Centre (JFTC) w Bydgoszczy. Testowana będzie szeroko rozumiana współpraca pomiędzy systemami informatycznymi państw uczestniczących, głównie w zakresie wymiany dokumentów oraz danych operacyjnych. Systemy biorące udział w ćwiczeniu będą działać w ramach wspólnej sieci, która pozwala na przetwarzanie informacji niejawnych. Ze szczególną uwagą testowana będzie wymiana danych zgodnie ze standardem MIP (Multilateral Interoperability Programme) oraz NFFI (NATO Friendly Force Information).

Firma KenBIT przygotowuje się do rozwinięcia:

  • Stanowiska Dowodzenia Brygady
  • Mobilnego Modułu Stanowiska Dowodzenia
  • Serwera do współpracy z systemami NATO

W ramach rozwiniętych systemów zostanie uruchomiony po raz kolejny CIS HEKTOR (serwer identyfikacji bojowej) – integrator istotnie podnoszący świadomość sytuacyjną wojsk w trakcie działań połączonych, głównie poprzez: identyfikację obiektów wojsk własnych i sojuszniczych, wymianę danych w tym zakresie między rodzajami sił zbrojnych, co zwiększy poziom bezpieczeństwa wojsk i tym samym podniesie efektywność ich działań. Oparty jest o model JC3IEDM programu MIP. Ponadto pozwala na wymianę danych za pośrednictwem standardów NFFI, NVG, ADATP-3.

CWIX 2017 prowadzone będzie w formie warsztatów interoperacyjności, ukierunkowanych m.in. na wytyczanie nowych kierunków rozwoju technologii oraz testowanie i weryfikację zastosowanych rozwiązań w celu zapewnienia współdziałania systemów teleinformatycznych NATO.