Konferencja “Bezzałogowe systemy autonomiczne”, organizowana przez WAT

W Aktualności by KenBIT

W dniu 20.10.2022r. Pan Jarosław Wojciechowski, Kierownik projektu “Moduł ewakuacji medycznej MEWA MED”, finansowanego ze środków NCBR, objętego umową nr DOB-SZAFIR/09/A/047/01/2021 o wykonanie i finansowanie projektu realizowanego na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa w ramach konkursu 1/SZAFIR/2020, podczas I konferencji “Bezzałogowe systemy autonomiczne”, organizowanej przez WAT, wygłosił referat na temat “Wykorzystanie BSP do wsparcia zabezpieczenia medycznego w systemie MEWA MED.”


Referat skupiał się na omówieniu możliwości wsparcia zdolności operacyjnych z zakresu zabezpieczenia medycznego SZ RP, koncepcji budowy systemu MEWAMED, ze szczególnym uwzględnieniem architektury podsystemu rozpoznawczo-ewakuacyjnego oraz planowanej taktyki działania.