Konferencja planistyczna IPC CWIX 2023 – Tallinn – Estonia

W Aktualności by KenBIT

W dniach 7 – 11 listopada odbyła się wstępna konferencja planistyczna z udziałem Naszego zespołu do planowanego w czerwcu 2023 roku ćwiczenia CWIX. Konferencja odbyła się w Tallinie w Estonii.

W trakcie konferencji wprowadzono opisy rozwiązań do portalu CWIX 2023, ustalono obszary w których będą odbywać się testy oraz zebrano informacje o systemach, które planują uczestnictwo w grupie LAND FOCUS AREA.

Ćwiczenie interoperacyjności CWIX, będące dorocznym przedsięwzięciem Sojuszniczego Dowództwa Transformacji (ACT) planowane jest w dniach 5-23 czerwca 2023 r. na terenie Joint Force Training Centre (JFTC) w Bydgoszczy.

Firma KenBIT planuje uruchomić w ramach ćwiczeń CWIX 2023 PLATFORMĘ HEKTOR – rozwiązanie programowe z czterema komponentami:

1) Combat Identification Server HEKTOR / CIS HEKTOR
2) Headquarters Management System HEKTOR / HMS HEKTOR
3) Battlefield Management System HEKTOR / BMS HEKTOR
4) MEWAMED – komponent teleinformatyczny wsparcia ewakuacji żołnierzy z pola walki wykorzystując środki bezpilotowe (nowe rozwiązanie)

CIS HEKTOR (serwer identyfikacji bojowej) – integrator istotnie podnoszący świadomość sytuacyjną wojsk w trakcie działań połączonych, głównie poprzez: identyfikację obiektów wojsk własnych i sojuszniczych, wymianę danych w tym zakresie między rodzajami sił zbrojnych, co zwiększa poziom bezpieczeństwa wojsk i tym samym podnosi efektywność ich działań.

HMS HEKTOR (Headquarters Management System) oraz BMS HEKTOR (Battlefield  Management System) realizuje następujący zakres usług:

 • wielozadaniowa platforma programowa przeznaczona do kierowania polem walki
 • możliwość współpracy z systemami niższego oraz wyższego szczebla wykorzystując standardowe  protokoły wymiany informacji stosowanie w NATO m.in. MIP, NFFI, ADatP-3,
 • możliwość osiągnięcia przewagi informacyjnej poprzez tworzenie i istotne zwiększenie świadomości sytuacyjnej;
 • pozwala na stworzenie Połączonego Obrazu Sytuacji Operacyjnej wykorzystując między innymi standard NVG;
 • umożliwia prezentację informacji przetworzonej przez serwery obliczeniowe na podkładzie cyfrowych map taktycznych;
 • możliwa praca pod kontrolą różnych systemów operacyjnych;
 • skalowalna platforma umożliwiająca konfigurację do pracy w środowiskach przetwarzania rozproszonego z balansowaniem obciążenia;
 • możliwość pracy w środowisku wbudowanym oraz klasycznym klient-serwer;
 • uproszczony interfejs użytkownika i zoptymalizowany pod kątem szybkości uzyskiwania zamierzonych efektów;
 • możliwość wykorzystywania i dostarczania podkładów topograficznych dystrybuowanych w technologiach WMS (Web Map Service) lub bezpośrednio z plików na nośnikach danych – obsługiwane jest kilkadziesiąt formatów danych, w tym CADRG oraz DTED;
 • planowanie misji, wizualizację (zgodnie z APP-6A, MIL 2525B, rozszerzeniami programu MIP) oraz pełną obsługę planów, rozkazów, meldunków, zgodnie ze standardem STANAG 2014;
 • prowadzenie dziennika działań bojowych;
 • szybkie przesyłanie wiadomości tekstowych zgodnie z protokołem XMPP;
 • pracę grupową dla planów i rozkazów.
 • generowania oraz odbiór komunikatów ewakuacji medycznej (MEDEVAC oraz CASEVAC) itp.
 • zastosowano w nim nowe technologie i rozwiązania:
  ◦ język programowania Java
  ◦ niezależność od systemu operacyjnego
  ◦ modularna budowa
  ◦ serwer aplikacyjny
  ◦ baza danych Oracle oraz Postgresql
  ◦ technologia EJB
  ◦ framework Hibernate
  ◦ JAAS
 • modularność systemu pozwala na wysoką konfigurowalność systemu.

Moduł Oprogramowanie MEWA MED w wersji mobilnej zabezpieczy zdolności poprzez zastosowanie:

 • Komponentu Zobrazowanie informacji z BSP w trybie operatora
 • Komponentu Programowanie tras przelotu BSP
 • Komponentu Wymiana informacji polowymi środkami łączności
 • Komponentu Sytuacja operacyjna pola walki
 • Komponentu Śledzenie ruchu wojsk (NFFI oraz FFT)
 • Komponentu Grafika operacyjna
 • Komponentu Meldunkowy (AdatP-3)
 • Komponentu Integrator oprogramowania
 • Komponentu Notyfikacja stanu zasobów medycznych
 • Komponentu Wsparcie procesu zarządzania zdarzeniem

Na miejscu ćwiczeń CWIX 2023 firma KenBIT w zależności od ustaleń na pozostałych konferencjach planistycznych planuje rozwinąć:
    a) stanowisko dowodzenia batalionu (serwery, stacje robocze)
    b) stanowisko dowodzenia brygady (serwery, stacje robocze)
    c) system komunikacji mobilnej BITCOM
    d) uruchomić do testów najnowsze wersje komponentów: CIS, BMS, HMS HEKTOR oraz komponent MEWAMED