Konferencja Defence24Day

W Aktualności by KenBIT

W dniach 24-25.05.2022 r. firma KenBIT uczestniczyła w Konferencji Obrony i Bezpieczeństwa Defence24Day dedykowanej sektorowi zbrojeniowemu.

W trakcie konferencji, organizowanej pod patronatem Ministra Obrony Narodowej, uczestnicy mieli okazję wysłuchać wystąpień i dyskusji poświęconych m.in. kierunkom zmian SZ RP, innowacyjnym technologiom polskiego przemysłu obronnego dla Sił Zbrojnych czy strategicznym wyzwaniom dla bezpieczeństwa narodowego.

Podczas Defence24Day na stoisku wystawienniczym firmy KenBIT uczestnicy konferencji mogli zapoznać się z częścią gotowych rozwiązań firmy dedykowanych Marynarce Wojennej RP t.j.:

Zaprezentowane przez firmę podczas konferencji rozwiązania wpisują się w cele jakie obecnie stoją przed Wojskiem Polskim i które omówione zostały również podczas panelu: „Modernizacja Marynarki Wojennej” czy „Morze Bałtyckie – akwen o znaczeniu operacyjno-strategicznym. Wyzwania dla rozwoju Marynarki Wojennej”. W szczególności prezentowane produkty mogą znaleźć szerokie zastosowanie w takich ważnych dla MW RP programach morskich jak Miecznik i Delfin oraz w modernizacji pozostałych jednostek MW RP.

Przedstawione przez KenBIT rozwiązania są doskonałym przykładem, że polskie firmy prywatne inwestując w rozwój własnych produktów, dysponują rozwiązaniami zgodnymi z obecnymi wymaganiami i perspektywicznymi potrzebami wojska, a tym samym z  powodzeniem mogą zostać wykorzystane w skutecznej modernizacji Sił Zbrojnych RP.