Krajowe seminarium naukowe “Implementacja nowych technologii w zabezpieczeniu medycznym na poziomie taktycznym”

W Aktualności by KenBIT

W dniu 29.06.2022 r. na Akademia Sztuki Wojennej odbyło się krajowe seminarium naukowe pt. “Implementacja nowych technologii w zabezpieczeniu medycznym na poziomie taktycznym”, którego głównym celem była wymiana poglądów na temat uwarunkowań zastosowania nowych technologii w zabezpieczeniu medycznym wojsk na poziomie taktycznym rozwijanych w ramach projektu Mewa Med. Do udziału w seminarium zgłosili się przedstawiciele następujących instytucji odpowiedzialnych za kreowanie i organizację zabezpieczenia medycznego: Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia, Zarządu Logistyki P4 SG WP, Zarządu Wojskowej Służby Zdrowia DG RSZ, Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych oraz przedstawiciele następujących jednostek: 6. Szpitala Wojskowego, 1. Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką w Lublinie (Filia w Ełku), Ośrodka Farmacji i Techniki Medycznej. W seminarium uczestniczyli również przedstawiciel Mazowiecki Oddział Wojewódzki NFZ oraz opiekun projektu z ramienia Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Przybyłych gości przywitał Dyrektor Instytutu Wsparcia i Zabezpieczenia Działań płk dr hab. inż. Krzysztof Wysocki oraz Prezes KenBIT Sp. z o. o. Pan Dariusz Koenig.


W ramach wystąpień panelu 1., Kierownik Projektu mgr inż. Jarosław Wojciechowski przedstawił ogólne informacje na temat projektu „Moduł Ewakuacji Medycznej MEWA MED”, a następnie ppłk dr Zdzisław Malinowski z ASzWoj zaprezentował wyniki analizy uwarunkowań operacyjno-taktycznych podsystemu zabezpieczenia medycznego. W kolejnym wystąpieniu kierownik projektu przedstawił koncepcję budowy Modułu Ewakuacji Medycznej Mewa Med, bazując na zdolnościach, które projektowany system będzie wspierał. W ostatnim wystąpieniu, przedstawiciel WIM, mgr Szymon Rokicki przedstawił wytyczne dla systemu wsparcia działań medycznych i ewakuacji poszkodowanych z pola walki.


Po przerwie kawowej, moderator panelu 2 ppłk dr inż. Zdzisław Malinowski, udzielił głosu przedstawicielowi AMZ-Kutno inż. Dominikowi Dębińskiemu, który nakreślił wyzwania i wymagania stawiane wobec nośnika bazowego. Następnie omówiono opracowany projekt oprogramowania Mewa Med, stanowiącego podstawowe narzędzie wspierające proces dowodzenia i kontroli działań. W ramach wystąpienia dyrektor ds. informatyki KenBIT mgr inż. Damian KACPROWICZ przedstawił wnioski z testów prowadzonych w ramach ćwiczenia NATO CWIX 2022. Ostatnim z zaplanowanych wystąpień była prelekcja inż. Mariusz Pułasa z Pelixar S.A. który przedstawił koncepcję wykorzystania technologii dronowych do prowadzenia rozpoznania medycznego, dostarczania środków medycznych bezpośrednio na pole walki oraz ewakuacji (transportu) poszkodowanych.