Konferencja Forum Bezpieczeństwa Morskiego 2016

W Aktualności by KenBIT

14 stycznia 2016 r. w Warszawie odbyła się Konferencja Forum Bezpieczeństwa Morskiego.  Była to pierwsza konferencja z cyklu konferencji  dedykowanych planom modernizacji sił Marynarki Wojennej RP. Tematyka Forum Bezpieczeństwa Morskiego Państwa 2016 obejmowała min. prezentację pierwszych wyników prac nad projektem Strategii Bezpieczeństwa Morskiego Państwa, postępów planów modernizacji technicznej Marynarki Wojennej RP oraz możliwości polskiego przemysłu i jego zagranicznych kooperantów w realizacji modernizacji oraz budowy nowych okrętów. Konferencji towarzyszyła wystawa firm prezentujących nowoczesne rozwiązania dotyczące morskich systemów broni, rozpoznania, dowodzenia i łączności.

Podczas konferencji Prezes Zarządu Dariusz Koenig  przedstawił propozycję firmy KenBIT
w zakresie kompetencji i możliwości udziału firmy w Programie Modernizacji Technicznej Marynarki Wojennej RP. Zaprezentowana została  między innymi nasza oferta na dostawę Zintegrowanego Systemu Łączności NEPTUN na okręty MW RP,  zaprojektowanego i wykonanego  w całości przez Oddział KenBIT w Gdyni. System NEPTUN tworzy jednolitą platformę integrującą wszystkie okrętowe środki łączności (radiowe, przewodowe i satelitarne), urządzenia utajniania mowy, urządzenia kryptograficzne oraz sieci teleinformatyczne,  zapewniając łączność zarówno  w sieciach narodowych jak i sojuszniczych. Zintegrowany System Łączności firmy KenBIT jest obecnie montowany na okręcie projektu  Kormoran II. System  NEPTUN jest  systemem konfigurowalnym  o zmiennej strukturze, stąd jego łatwość w dostosowaniu do potrzeb różnych typów okrętów  MW RP.  Między innymi może zostać użyty na nowo budowanych okrętach:
– obrony wybrzeża “Miecznik”,
– patrolowym “Czapla”,
– podwodnym “Orka” i innych.

Oferowany  przez KenBIT Zintegrowany System Łączności  na okręty wpisuje się w strategię państwa polskiego w zakresie wykorzystania i udziału naszego narodowego  przemysłu zbrojeniowego a tym samym zabezpiecza interesy Polski w procesie bezpieczeństwa i kontroli dostaw.