MPC CWIX 2016 – konferencja planistyczna

W Aktualności by KenBIT

W dniach 26 – 29 stycznia w Poczdamie (Niemcy) odbyła się główna konferencja planistyczna z udziałem naszego zespołu do planowanego w czerwcu br. ćwiczenia CWIX 2016.
W trakcie konferencji ustalono przebieg ćwiczenia, organizację ćwiczebnych struktur bojowych oraz scenariusze ćwiczenia.
Ćwiczenia interoperacyjności CWIX 2016 odbędą się w JFTC w Bydgoszczy w dniach 13.06 – 30.06.2016r., testowana będzie szeroko rozumiana współpraca pomiędzy systemami informatycznymi państw uczestniczących, głównie w zakresie wymiany dokumentów oraz danych operacyjnych. Systemy biorące udział w ćwiczeniu będą działać w ramach wspólnej sieci, która pozwala na przetwarzanie informacji niejawnych. Ze szczególną uwagą testowana będzie wymiana danych zgodnie ze standardem MIP (Multilateral Interoperability Programme).
Firma KenBIT przygotowuje się do rozwinięcia:

  • Stanowiska Dowodzenia Brygady
  • Mobilnego Modułu Stanowiska Dowodzenia

W ramach rozwiniętych systemów zostanie uruchomiony po raz pierwszy CIS HEKTOR (serwer identyfikacji bojowej) – integrator istotnie podnoszący świadomość sytuacyjną wojsk w trakcie działań połączonych, głównie poprzez: identyfikację obiektów wojsk własnych i sojuszniczych, wymianę danych w tym zakresie między rodzajami sił zbrojnych, co zwiększy poziom bezpieczeństwa wojsk i tym samym podniesie efektywność ich działań. Oparty jest o model JC3IEDM programu MIP i pozwala na konwersję danych pomiędzy standardami NFFI, NVG, ADATP-3. Rozwiązanie to będzie jakie jedno z pierwszych w świecie wykorzystywać najnowszą wersję protokołu wymiany danach – ADEM (Alternate Development and Exchange Method) programu MIP.