Konferencja Naukowo-Techniczna Systemy Rozpoznania i Walki Elektronicznej

W Aktualności by KenBIT

W dniach 21-23 listopada 2016 r. w Ołtarzewie, pod patronatem Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, odbyła się XI Konferencja Naukowo-Techniczna Systemy Rozpoznania i Walki Elektronicznej KNTWRE’2016.

Organizatorami Konferencji były tradycyjnie: Instytut Telekomunikacji oraz Instytut Radioelektroniki Wydziału Elektroniki Wojskowej Akademii Technicznej. Wśród uczestników Konferencji dominowali przede wszystkim przedstawiciele wyższych uczelni technicznych, instytutów badawczo-naukowych, komórek organizacyjnych Sztabu Generalnego, instytucji państwowych, firm krajowych oraz zagranicznych.

Wśród wielu interesujących referatów uwagę uczestników Konferencji zwróciły m.in. „Gromadzenie i wymiana danych rozpoznawczych w aspekcie wymagań NATO” autorstwa Jarosława Milewskiego, Pawła Kaniewskiego i Roberta Urbana z Wojskowego Instytutu Łączności oraz „Automatyczna klasyfikacja wzrokowych potencjałów wywołanych w oparciu o dekompozycję falkowąautorstwa Pawła Stasiakiewicza, Andrzeja P. Dobrowolskiego, Kazimierza Tomczykiewicza z Wydziału Elektroniki Wojskowej Akademii Technicznej.

W ramach prezentacji firmowej „KenBIT wyzwania dla ambitnych” Prezes firmy Dariusz Koenig przedstawił m.in. genezę powstania i obecną strukturę firmy, posiadane certyfikaty i koncesje, obszary działalności, dotychczas zrealizowane systemy funkcjonujące w resorcie obrony narodowej oraz instytucjach państwowych. Należy podkreślić, że firma KenBIT od wielu lat z powodzeniem realizuje też prace B+R m.in. na zlecenie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Niewątpliwie firma KenBIT  Sp. j. stanowi istotny element systemu bezpieczeństwa państwa i z tego powodu znalazła się na 24-tej pozycji w wykazie przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym (p. ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 3 listopada 2015 r.) .

W trakcie prezentacji Prezes firmy poinformował uczestników Konferencji o podjęciu kolejnych ambitnych wyzwań rozszerzających obszar działalności KenBIT. W ramach projektu „Strategia na rzecz odpowiedzialnego rozwoju” opracowanego przez Ministerstwo Rozwoju firma KenBIT uzyskała dofinansowanie na budowę Centrum Badawczo-Rozwojowego  do badań nad cyberbezpieczeństwem i bezpieczeństwem informacji.

W ramach Konferencji odbyła się też sesja plakatowa gdzie zaprezentowanych zostało 12 projektów i wyników badań naukowo-technicznych związanych z WRE m.in. projekt firmy KenBIT „Szerokopasmowy Rejestrator Radiokomunikacyjny”.

W ramach wystawy towarzyszącej XI KNTWRE firma KenBIT przedstawiła swoje produkty ściśle związane z tematyką konferencji, w tym m.in.: oprogramowanie Krajowego Automatycznego Systemu Monitoringu Widma Radiowego – KASMON, Integrator Systemowy IS-1, Wynośne Stanowiska Pracy WSP-1 i WSP-2, Taktyczny Radiotelefon RTK-1, Pokładowy System Komunikacji BITcom.

Wśród wielu gości odwiedzających stoisko firmy KenBIT pojawił się gość naprawdę wyjątkowy Pan płk. rez. Józef KWIATOSZ, który wykształcił i wychował wiele pokoleń specjalistów WRE w okresie swojej wieloletniej służby i pracy. Dziękujemy Panie Pułkowniku!!!

 

aktualnosci-kenbit-konferencja-naukowo-techniczna-systemy-rozpoznania