Konferencja CYBERSECURITY

W Aktualności by KenBIT

W dniu 17 listopada 2016 r. w Warszawie, pod honorowym patronatem m.in. Przewodniczącego Sejmowej Komisji Obrony Narodowej pana Michała Jacha, Przewodniczącego Sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych pana Arkadiusza Czartoryskiego oraz Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego Pawła Solocha, odbyła się IV Międzynarodowa Konferencja i Wystawa CYBERSECURITY – bezpieczeństwo ponad granicami.

Uczestnikami Konferencji byli przede wszystkim przedstawiciele Sejmu RP, Biura Bezpieczeństwa Narodowego, Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Ministerstwa Cyfryzacji, Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji, komórek organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej i Sztabu Generalnego, sił zbrojnych państw NATO, instytucji państwowych, firm krajowych oraz zagranicznych.

W trakcie konferencji wygłoszono ponad 25 referatów i wystąpienia dotyczące bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych m.in.   modeli współpracy administracji, służb oraz biznesu w minimalizacji ryzyk i skutków ataków na systemy, ograniczeń w zabezpieczeniu istniejących sieci i systemów, kierunków rozwoju ochrony wewnętrznej oraz kosztów projektowania i realizacji bezpiecznych systemów teleinformatycznych.

W ramach wystawy towarzyszącej Konferencji firma KenBIT przedstawiła swoje produkty ściśle związane z jej tematyką.