Konferencja „Systemy Rozpoznania i Walki Elektronicznej” KNTWE 2012

W Aktualności by KenBIT

Podczas konferencji nasi pracownicy wygłosili dwa referaty: dotyczący KASMON – Krajowego Automatycznego Systemu Monitorowania Widma Radiowego oraz wybranych projektów i prac rozwojowych w zakresie systemów rozpoznawania i walki elektronicznej.