Brązowy medal oraz nagroda specjalna dla firmy KenBIT na 111. Międzynarodowych Targach Wynalazczości

W Aktualności by KenBIT

Wynalazek stanowi Uniwersalny System Ochrony Kryptograficznej Łączności Radiowej Związku Taktycznego. Składa się m.in. z uniwersalnych modułów kryptograficznych, bloków interfejsów radiowych, stanowiska generacji i dystrybucji kluczy kryptograficznych oraz nośnikó tych kluczy. Wynalazek jest przełomem w kryptografii dla KF i UKF.