MPC CWIX 2015

W Aktualności by KenBIT

W dniach 27 – 30 stycznia w Izmir (Turcja) odbyła się główna konferencja planistyczna  z udziałem naszego  zespołu do planowanego w czerwcu br.  ćwiczenia  CWIX 2015. W trakcie konferencji ustalono przebieg ćwiczenia, organizację ćwiczebnych struktur bojowych oraz ogólny scenariusz ćwiczenia. W trakcie ćwiczenia  prowadzonego  w  JFTC w Bydgoszczy w dniach 8.06 – 25.06.2015r.,  testowana będzie szeroko rozumiana współpraca pomiędzy systemami informatycznymi państw uczestniczących, głównie w zakresie wymiany dokumentów oraz danych operacyjnych. Systemy biorące udział w ćwiczeniu będą działać w ramach wspólnej sieci, która pozwala na przetwarzanie informacji niejawnych. Ze szczególną uwagą testowana będzie wymiana  danych zgodnie ze standardem MIP (Multilateral Interoperability Programme).