Seminarium poświęcone współpracy przy innowacyjnych projektach technologicznych

W Aktualności by KenBIT

W dniach 25-26 Listopada 2014 KenBIT uczestniczył w zorganizowanym przez Ambasadę RP, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju i Algierskie Centre de Developpement des Technologies Avancees seminarium poświęconym współpracy przy innowacyjnych projektach technologicznych.

KenBIT przedstawił swoje doświadczenia z realizacji projektów z Polskimi instytucjami naukowymi oraz zaproponował obszary współpracy. Seminarium zakończyło się dwustronnymi rozmowami zainteresowanych stron. Bardzo dziękujemy organizatorom i gospodarzom.