ORP WODNIK po próbach HAT i SAT

W Aktualności by KenBIT

Firma KenBIT na przełomie roku 2019 i 2020 uczestniczyła w naprawie średniej okrętu ORP WODNIK, która była realizowana w Stoczni Pomerania w Szczecinie wraz z firmą NET MARINE. Z sukcesem firma zrealizowała wszystkie zadania zgodnie z harmonogramem prac i przedmiotem umowy. W listopadzie 2020 odbyły się próby HAT i SAT, które pozwoliły jednostce opuścić stocznie i powrócić do portu macierzystego. Przedmiotem umowy były miedzy innymi demontaż i montaż urządzeń Systemu Łączności w kabinie radio i krypto, demontaż i montaż anten Systemu Łączności wraz z położeniem nowego okablowania. Adaptacja istniejących urządzeń Systemu Łączności w pulpicie na mostku nawigacyjnym, oraz demontaż i montaż Systemu Alarmowego i Telewizyjnego Systemu Nadzoru.