Ukończyliśmy remonty trzech okrętów

W Aktualności by KenBIT

Firma KenBIT na przełomie listopada i grudnia ubiegłego roku 2020, uczestniczyła w umowie dotyczącej montażu sprzętu łączności na trzech okrętach stacjonujących w Komendzie Portu Wojennego w Świnoujściu: SD-11, KTr-851, TR-634. Zrealizowano wszystkie zadania zgodnie z harmonogramem prac i zakresem umowy. W grudniu odbyły się próby zdawczo – odbiorcze ukończone wynikiem pozytywnym. Trzeba podkreślić, że zakres prac był bardzo szeroki, a czas realizacji umowy wynosił 4 tygodnie. Na jednostkach stacjonujących w Świnoujściu położono nową instalację Systemu Łączności i Zasilania, zainstalowano nowe anteny, sprzęt łączności umieszczono w szafach typu RACK 19” wraz z okablowaniem. Mimo, że prace realizowano w Świnoujściu, a termin był krótki firma wywiązała się z umowy. Świadczy to o profesjonalizmie i doświadczeniu oddziału Morskiego KenBIT w Gdyni specjalizującym się w zakresie integracji, projektowania, produkcji i serwisowania elektronicznych systemów łączności, rozpoznania, teleinformatyki i nawigacji.