Sympozjum Global SOF Fundation

W Aktualności by KenBIT

W dniu 13-14 października firma KenBIT wzięła udział w pierwszym europejskim sympozjum organizowanym przez Global SOF Fundation. Wydarzenie,  które odbyło się w Wilnie poświęcone było roli operacji specjalnych w zapewnieniu bezpieczeństwa na świecie. W sympozjum uczestniczyły firmy z 22 państw oraz przedstawiciele wojska i instytucji rządowych m.in. Litwy. Firma KenBIT zaprezentowała uczestnikom wydarzenia m.in.  System Zarządzania Polem Walki BMS HEKTOR, Pokładowy System Komunikacji BITCOM oraz Wynośne Stanowisko Pracy.