Warsztaty oprogramowania klasy BMS

W Aktualności by KenBIT

Cel warsztatów

Warsztaty łączności poświęcone funkcjonowaniu oprogramowania klasy BMS (Systemy Zarządzania Polem Walki) zostały zorganizowane w dniach 13-23 lutego 2023 roku na terenie 9. Brygady Wsparcia Dowodzenia w Białobrzegach przez Zarząd Kierowania i Dowodzenia P-6 SG WP.

Ich celem było przedstawienie potencjału oraz stopnia zaawansowania realizacji prac przez przemysł i resort Obrony Narodowej w obszarze sanityzacji danych, możliwości wykorzystania i współpracy z bramami międzysystemowymi oraz zapoznanie ze stopniem realizacji kluczowych funkcjonalności oprogramowania klasy BMS. W warsztatach czynny udział wzięli wyłącznie krajowi producenci oprogramowania klasy BMS oraz przedstawiciele jednostek organizacyjnych MON.

Zakres testów KenBIT w warsztatach:

Rozwiązanie firmy KenBIT wpisało się we wszystkie zaplanowane scenariusze w ramach których rozwinęliśmy stanowiska dowodzenia poziomu brygady oraz batalionu.

Na uruchomionym systemie firmy KenBIT mogliśmy zaobserwować w jaki sposób dowódcy różnych szczebli od plutonu po dywizję otrzymują informacje o sytuacji na polu bitwy:

  • znają położenie wojsk
  • wiedzą ile mają zasobów np. paliwa, amunicji
  • mogą wysłać posiłki czy opiekę medyczną
  • wezwać wsparcie artyleryjskie czy przekazać dane rozpoznawcze.

Najważniejszą funkcjonalnością jest aktualny obraz sytuacji taktycznej z wykorzystaniem protokółu wymiany informacji DEM (Data Exchange Mechanism) programu MIP (Multilateral Interoperability Programme) oraz możliwość śledzenia położenia wojsk własnych za pomocą protokołów rodziny BFT (Blue Force Tracking) w tym NFFI (NATO Friendly Force Information) oraz FFI (Friendly Force Identification).

Pozycja obiektów na cyfrowych podkładach mapowych w oprogramowaniu KenBIT aktualizuje się automatycznie budując świadomość sytuacyjną pola walki – pozwala nam to uniknąć bratobójczego ognia. Inną podstawową funkcjonalnością systemu KenBIT jest czat taktyczny do szybkiej wymiany wiadomości tekstowych. Za pośrednictwem radiowej łączności wąskopasmowej możemy przesyłać informacje między obiektami związku taktycznego (w ramach batalionu czy brygady) np. poinformowanie całego ugrupowania o alarmie dotyczącym ataku lotniczego czy jego odwołaniu.

System pozwala raportować oraz zgłaszać informacje o przeciwniku, wysłać komunikaty dotyczące wsparcia artyleryjskiego (format Call For Fire) czy wysyłać komunikaty MEDEVAC (9 liner) do poinformowania o konieczności ewakuacji rannych z pola walki. System informatyczny KenBIT może wymieniać wszelkie informacje o teatrze działań – dając możliwość przewagi informacyjnej na współczesnym polu walki.

Brama międzysystemowa KenBIT

W ramach warsztatów przedstawiciele KenBIT zaprezentowali rozwiązanie, które może zostać z powodzeniem uruchomienie na stanowisku dowodzenia brygady i zapewnić możliwość przesyłu informacji do poziomu batalionu za pośrednictwem wąskopasmowych środków łączności oraz na poziomie batalionu i wymieniać informacje w ramach tego związku taktycznego.

Brama międzysystemowa firmy KenBIT pozwala na selektywną wymianę informacji wykorzystując protokół DEM programu MIP. Interfejs Użytkownika pozwala wyświetlić przesyłane informacje oraz ich selektywne przypisanie dla wybranych kierunków. Jest to bardzo użyteczna funkcjonalność pozwalająca na świadome dzielenie się informacjami na polu walki zgodnie z zasadą wiedzy uzasadnionej dla konkretnego kierunku działań.

Prezentowane rozwiązanie firmy KenBIT spełnia wszystkie postawione wymagania funkcjonalne oprogramowania klasy BMS.

Dzień prezentacji

W ramach warsztatów można było zobaczyć w działaniu komponenty systemu zarządzania walką szczebla batalionu (SZWSB) w ramach programu ROSOMAK BMS który znajduje się na końcowym etapie pozyskania przez Siły Zbrojne RP.

Podczas warsztatów odbyła się również prezentacja rozwiązania KenBIT zaproszonym Gościom strony wojskowej – stoisko KenBIT cieszyło się dużym zainteresowaniem, dając możliwość do bezpośredniej wymiany doświadczeń za co jesteśmy bardzo wdzięczni wszystkim odwiedzającym i liczymy na Państwa obecność podczas kolejnej edycji warsztatów.