Wsparcie techniczne symulatora MiG-29

W Aktualności by KenBIT

W dniu 18.11.2022 r. firma KenBIT Sp. z o.o. zakończyła realizację umowy wieloletniej zawartej w roku 2019 z 3 Rejonową Bazą Logistyczną (Oddział Techniki Lotniczej w Kutnie) dotyczącej serwisowanie symulatora samolotu MiG-29 w 23 Bazie Lotnictwa Taktycznego.

Symulator MIG-29 jest nieocenionym narzędziem wykorzystywanym w celu certyfikowaniu załóg MiG-29 i utrzymywaniu nawyków w eksploatacji tego statku powietrznego przy ponoszeniu wielokrotnie niższych kosztów.

Serwisowanie polegało na wykonywaniu regularnych przeglądów kwartalnych składających się z:

  • utrzymania w ciągłej sprawności kabiny symulatora wraz systemem informatycznym i projekcyjnym oraz wymianą niezbędnych elementów;
  • dozór i przegląd urządzeń wspomagających pracę symulatora takich jak: systemy łączności, zasilanie, klimatyzacja oraz system generacji dymu;
  • pielęgnację i modyfikację oprogramowania Symulatora poprzez przygotowanie i implementację dodatkowych elementów programistycznych mających wpływ na symulację i zobrazowanie zgodnie z bieżącymi potrzebami użytkownika.

Podczas umowy opracowano szereg biuletynów konstrukcyjnych wspomagających proces szkolenia pilotów, które nie były przewidziane w umowie pierwotnej na budowę symulatora, a znacznie poszerzyły jego możliwości szkoleniowe, co z kolei istotnie przyczyniło się do zwiększenia bezpieczeństwa załóg MIG-29 w trakcie użytkowania statku powietrznego.

Aktualnie trwa procedura prowadzona przez  3 Rejonową Bazą Logistyczną mająca na celu zawarcie następnej umowy na kolejny 4-letni okres serwisowania symulatora MIG-29.