XII Międzynarodowa Konferencja i Wystawa „Nowoczesne technologie dla bezpieczeństwa kraju i jego granic

W Aktualności by KenBIT

W dniu 12.05.2016 r. w Warszawie, pod honorowym patronatem Ministra Obrony Narodowej Antoniego Macierewicza, Przewodniczącego Sejmowej Komisji Obrony Narodowej Michała Jacha oraz Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego Pawła Solocha, odbyła się XII Międzynarodowa Konferencja i Wystawa „Nowoczesne technologie dla bezpieczeństwa kraju i jego granic”. Uczestnikami Konferencji byli przede wszystkim przedstawiciele komórek organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej i Sztabu Generalnego, sił zbrojnych państw NATO, instytucji państwowych, firm krajowych oraz zagranicznych produkujących nowoczesne systemy oraz urządzenia dla sił zbrojnych, charakteryzujących się wysokim poziomem zastosowanych technologii.

W trakcie konferencji wygłoszonych zostało ponad 20 referatów m.in. w zakresie identyfikacji przyszłych militarnych i pozamilitarnych zagrożeń w kontekście planowania modernizacji sił zbrojnych, rozwoju narodowych specjalności i tworzenia ponadnarodowych powiązań kooperacyjnych, nowoczesnych technologii i rozwiązań, technologii militarnych w przyszłości w kontekście rozwoju zdolności ofensywnych oraz defensywnych wszystkich rodzajów sił zbrojnych.

W ramach wystawy towarzyszącej XII Konferencji firma KenBIT przedstawiła swoje produkty ściśle związane z tematyką konferencji, w tym m.in. HEKTOR – System Zarządzania Polem Walki klasy BMS oraz BITcom – Pokładowy System Komunikacji, które wychodzą naprzeciw aktualnym potrzebom sił zbrojnych. Przedstawione systemy HEKTOR i BITcom, tak jak każdy oferowany przez firmę KenBIT produkt, cechuje przede wszystkim wysoki stopień integracji najnowszych technologii i rozwiązań z aktualnie funkcjonującymi w siłach zbrojnych systemami. Dodatkowym, unikalnym w skali kraju atutem produktów firmy KenBIT jest możliwość spełnienia indywidualnych wymagań, dedykowanych dla każdej implementacji oferowanych systemów i urządzeń, ze względu na posiadane przez firmę doświadczenie, kompetencje oraz wiedzę, w zakresie tworzenia własnego oprogramowania w procesie integracji wojskowych systemów teleinformatycznych.