Podpisanie listu intencyjnego pomiędzy Polską Grupą Zbrojeniową a Firmą KenBIT Sp.j.

W Aktualności by KenBIT

W dniu 03.03.2016 r. w Warszawie podpisany został list intencyjny pomiędzy Polską Grupą Zbrojeniową a Firmą KenBIT Sp.j. w zakresie nawiązania współpracy biznesowej w celu oceny możliwości przedstawiania Ministerstwu Obrony Narodowej i podległym mu jednostkom (dalej MON) wspólnej narodowej (polskiej) oferty produktowo-handlowej w zakresie posiadanych rozwiązań oraz kompetencji technologicznych dotyczących produktów i technologii informatyczno- telekomunikacyjnych. Zamiarem obu podmiotów jest nawiązanie współpracy w przedmiocie ustalania możliwości i zasad wspólnego budowania kompetencji technicznych, udziału w przetargach, negocjacjach i innych aktywnościach biznesowych zmierzających do pozyskiwania zamówień obejmujących swoim zakresem m.in. rozwiązania informatyczno-telekomunikacyjne, które obejmują między innymi:

  • Okrętowe zintegrowane systemy łączności
  • Systemy łączności radiowej, przewodowej i satelitarnej
  • Integracja systemów łączności radiowej, przewodowej i satelitarnej
  • Systemy rozpoznania inżynieryjnego
  • Systemy walki radioelektronicznej
  • Symulatory lotnicze
  • Systemy zarządzania polem walki klasy C4ISR
  • Urządzenia łączności na potrzeby wozów    dowodzenia i  obiektów mobilnych/stacjonarnych (systemy interkomowe, urządzenia klasy VANBOX, integratory systemowe, wynośne stanowiska pracy).