Zakończone prace na okrętach ORP “Hydrograf” i ORP “Nawigator”

W Aktualności by KenBIT

W dniu 9 września 2022 r. formalnie zakończona została Umowa zawarta z Ministerstwem Obrony Narodowej w dniu 7 grudnia 2017 r. na „Dostawę, montaż i integrację systemów rozpoznania na okrętach ORP „Hydrograf”, ORP „Nawigator” oraz naprawę główną i dokową ORP „Hydrograf”.

Umowę realizowało Konsorcjum w składzie: Gdańska Stocznia „Remontowa” im. J. Piłsudskiego S.A. – lider Konsorcjum, KenBIT Sp. z o. o., AMT Technologies Sp. z o. o. sp. k.

Firma KenBIT odpowiedzialna była za dostawę, montaż i integrację systemów rozpoznania na ww. dwóch okręty rozpoznania MW RP – ORP Hydrograf i ORP Nawigator. W tym zakresie KenBIT odpowiedzialny był za budowę, dostawę i integracje na ww. okrętach Szerokopasmowego System Rozpoznania (SSR), Okrętowego System Optoelektroniczny (OSO) (tylko ORP Hydrograf) oraz ich integrację ze zmodernizowanym Systemem Dowodzenia Rozpoznaniem (SDR) okrętów.

W zakresie systemu SSR KenBIT dostarczył unikatowy system rozpoznania radiowego głęboko modernizujący zdolności ww. okrętów rozpoznania radiowego, nie mający swojego odpowiednika na rynku krajowym, stanowiący nowatorskie podejście do budowy nowoczesnych i perspektywicznych systemów walki elektronicznej. SSR przeznaczony jest do monitorowania obszarów morskich oraz analizy i archiwizowania danych rozpoznawczych z wykorzystaniem sensorów COMINT. W tym zakresie zapewnia zdolność do automatycznego, półautomatycznego ja również ręcznego poszukiwania, wykrywania, przetwarzania, klasyfikacji, demodulacji, przechwytywania, namierzania, analizy i rejestracji emisji radiowych w zakresach HF i VHF.

W obszarze rozpoznania optoelektronicznego KenBIT sprostał zaawansowanym wymaganiom MW RP dostarczając we współpracy z brytyjską spółką Chess Dynamics wszechstronny system wykorzystujący zaawansowaną technologicznie głowicę optoelektroniczną integrująca kamery światła dziennego, kamery pracujące w podczerwieni oraz morski dalmierz laserowy. OSO przeznaczony jest do ciągłego wykrywania, identyfikacji i śledzenia celów nawodnych, brzegowych i powietrznych oraz prowadzenia rozpoznania optoelektronicznego w każdych warunkach hydrometeorologicznych.

Przedmiotowe systemy rozpoznania wykorzystują zmodernizowane w ramach realizowanej Umowy system odbiorczo-antenowy oraz system zasilania awaryjnego.

Aktualnie dostarczone systemy podlegają ciągłej pielęgnacji prowadzonej przez wykwalifikowany personel KenBIT w bezpośredniej współpracy z załogami ww. okrętów rozpoznania radiowego.