Rozgłośna dyspozycyjna „Afrodyta” na holowniku H-3 „Leszko”

W Aktualności by KenBIT

W stoczni Remontowa Shipbuilding SA firma KenBIT zakończyła z powodzeniem próby portowe (HAT) oraz morskie (SAT) systemów łączności wewnętrznej i zewnętrznej piątego z serii sześciu holowników H-3 „Leszko”, przeznaczonego do  służby w 3. Flotylli Okrętów.

KenBIT uczestniczy w budowie 6 holowników przeznaczonych do wykonywania zadań wsparcia bojowego i logistycznego na morzu i w portach na rzecz Marynarki Wojennej. Dodatkowo okręty te realizują działania związane ze wsparciem akcji ratowniczych, transportem ludzi i zaopatrzenia, neutralizacją zanieczyszczeń oraz mają możliwość podejmowania z wody materiałów niebezpiecznych i torped. 

W zakresie kompetencji KenBIT znajduje się wyposażenie tych jednostek w systemy łączności zewnętrznej – radiostacje HF i VHF/UHF firmy Rohde&Schwarz oraz kompletny zestaw GMDSS (Global Maritime Distress and Safety System). Drugą grupą wyposażenia tych jednostek, za którą odpowiedzialna jest firma KenBIT są systemy łączności wewnętrznej: telefony automatyczne i bezbateryjne, rozgłośnia dyspozycyjna i manewrowa „AFRODYTA” oraz system radiowo-telewizyjny okrętu.

Holownik H-3 „Leszko” jako pierwszy z serii został wyposażony w zupełnie nowy system rozgłośni dyspozycyjnej „Afrodyta”, który został zaprojektowany i w całości zbudowany przez firmę KenBIT na potrzeby tego projektu. Rozgłośnia zastosowana na jednostce łączy w sobie funkcje łączności jednostronnej (PA – Public Address) oraz łączności dwustronnej głośnomówiącej (T-B – Talk-Back) służącej do ogłaszania komunikatów i komend na wszystkich liniach głośnikowych i abonenckich jednocześnie (okólnik) lub na wybranych liniach.

System rozgłośni PA GA (T-B) zainstalowany na holowniku spełnia następujące wymagania:

 • nadawanie komunikatów i komend dla załogi na wszystkie pokłady otwarte i pomieszczenia holownika;
 • realizację łączności zwrotnej od głośników do panelu mikrofonowego;
 • nadawanie sygnałów alarmowych oraz alarmu ogólnego (General Alarm) zaprogramowanych wg. Regulaminu  Służby Okrętowej lub zgodnie z przepisami IMO/SOLAS;
 • odtwarzanie alarmów inicjowanych przez systemy wykrywcze pożaru, skażeń i gazu.

W skład systemu wchodzą następujące elementy:

 • jednostka centralna (CU);
 • wielokanałowy wzmacniacz mocy (PA);
 • wyświetlacz jednostki centralnej (LMP);
 • panel mikrofonowy i sterujący MCS 20 w wykonaniu pulpitowym lub naściennym;
 • panel aktywacji alarmów ACM 8 w wykonaniu pulpitowym lub naściennym;
 • głośniki kabinowe z modułem łączności zwrotnej MSB 1;
 • pokładowa skrzynka abonencka z modułem łączności zwrotnej MSB 2;
 • pokładowa skrzynka abonencka z modułem łączności zwrotnej MSB 3;
 • panel przyłączy API (Access Panel Interface).

Większość elementów wykonawczych rozgłośni dyspozycyjnej „Afrodyta” została zaprojektowana i wykonana przez KenBIT, dzięki temu rozgłośnia może być dowolnie dostosowana do indywidualnych potrzeb Armatora. W zależności od klasy jednostki pływającej, liczba poszczególnych elementów może się zmieniać, w celu spełnienia wymagań i potrzeb stawianych systemowi łączności lub w zależności od indywidualnych zadań realizowanych przez jednostkę pływającą.

Rozgłośna dyspozycyjna „Afrodyta” przed zamontowaniem na holowniku H-3 „Leszko” została poddana kompleksowym, wielotygodniowym badaniom i próbom mechanicznym,  środowiskowym oraz elektromagnetycznym w certyfikowanych ośrodkach badawczych, akredytowanych przez PCA. Finalnie produkt spełnił wymagania określone przez Polski Rejestr Statków i uzyskał Świadectwo Uznania Typu Wyrobu (Type Approval Cerificate) TE/1001/880575/21 (pobierz).