Wprowadzamy nowe rozwiązania

W Aktualności by KenBIT

Firma KenBIT wychodząc na potrzeby rynku i inwestując we własne rozwiązania techniczne wprowadziła do swojej oferty 2 nowe produkty.

  1. SLS – Serial Line Splitter

Urządzenia SLS przeznaczone są do dystrybucji sygnałów nawigacyjnych w standardzie NMEA oraz innych sygnałów transmisji szeregowej prowadzonej za pomocą interfejsów RS-422 z prędkościami do 2MBit/s. Podstawowym zastosowaniem jest odebranie, wzmocnienie, galwaniczna separacja i dystrybucja sygnałów nawigacyjnych z czujników/odbiorników (GPS, log, kompas, echosonda, zegar, wiatromierz itp.) i dostarczenie ich do wielu punktów odbioru – repetytorów, rejestratorów, wyświetlaczy i innych urządzeń nawigacyjnych z zapewnieniem ochrony przeciwprzepięciowej i przeciwzakłóceniowej, gwarantującej niezawodne funkcjonowanie i współdziałanie okrętowej aparatury nawigacyjnej.

Urządzenia zapewniają ciągłość dostarczania informacji nawigacyjnej, dzięki możliwości podłączenia dwóch źródeł sygnału tego samego rodzaju, np. dwóch odbiorników GPS – podstawowego i rezerwowego z zapewnieniem automatycznego podłączenia źródła zapasowego w przypadku zaniku transmisji ze źródła podstawowego i przywrócenie komunikacji ze źródła podstawowego, po jego ponownym uruchomieniu.

Zdjęcie rozdzielacza
Serial line splitter
  1. ASM – Automatyczny selektor modemów.

Selektor Modemów ASM jest urządzeniem umożliwiającym współpracę terminala VSAT z trzema modemami satelitarnymi pracującymi w zakresie częstotliwości w paśmie L (950 MHz do 2150 MHz) i występuje w dwóch wersjach:

A – z wysokostabilnym generatorem wzorcowym 10 MHz,

B – bez generatora wzorcowego 10 MHz.

Automatyczny selektro modemów